Wszystkie urządzenia wymienione w zakładce "Imprezy" wynajmujemy
Państwu na cały dzień (czyli od 10.00-20.00). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cena wynajmu wszystkich urządzeń
wynosi 2000-4000zł+vat / dzień.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cena uzależniona jest od ilości osób.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Istnieje również możliwość dopasowania ilości urządzeń
do Państwa potrzeb, a co za tym idzie możliwości finansowych.