Cennik naszych usług na rok 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wypożyczenie kajaka: 25 zł/osobę
Ceny wynajmu kajaka są stałe na wszystkich trasach spływu,
bez względu na miejsce i czas płynięcia (spływy jedno- i kilkudniowe).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cena transportu: 5 zł/osobę za każdy dzień spływu
Warunek 1:
Jeśli trasa z bazy do miejsca spływu i spowrotem nie przekracza 150km,
a liczba uczestników nie jest mniejsza niż 12 osób.
Warunek 2:
Do miejsca spływu i po jego zakończeniu dojeżdżacie Państwo własnym transportem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Istnieje także możliwość wynajmu busa do przewozu osób.
Dotyczy ona grup zorganizowanych.
Cena: 1,80 zł - 2,00 zł /kilometr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uwaga!
Jeżeli jesteście Państwo grupą zorganizowaną i wynajmiecie
przynajmniej 10 kajaków istnieje możliwość negocjacji cen
oraz modyfikacji trasy spływu kajakowego.
Serdecznie zapraszamy!